Fietsverhuur

Belangrijk bij fietsverhuur

  • Neem altijd een geldig legitimatie bewijs mee.
  • De kosten zijn 7 euro per fiets en per dag. Dit is inclusief service en exclusief  diefstal. Bij diefstal rekenen wij €500,00 in rekening. U kunt de fiets voor €5,00 extra per dag verzekeren. Bij diefstal betaalt u dan €250,00. Kijk uw reisverzekering na of dit eventueel wordt vergoed.
  • Alle fietsen zijn inclusief 2 sloten. Zet de fiets altijd hiermee goed op slot om zo diefstal te voorkomen.
  • Breng de fiets uiterlijk voor sluitingstijd terug op de afgesproken dag. Als u de fiets langer wilt huren laat dit dan tijdig weten. Als u niet op de afgesproken dag de fiets terug brengt en niet laat weten dat u de fiets langer wilt huren dan brengen wij 20 euro in rekening plus 7 euro per extra dag.

Important information by rental

  • If you wil rent a bike bring a valid ID with you.
  • The price is 7 euro per day and per bike. This is including service. This is not including theft. If the bike is stolen you pay €500,00. You can take an insurance for €5,00 per day. If you have an insurance and the bike is stolen you pay €250,00. Check you travel insurance if they compensate.
  • The rental bike is including 2 locks. Use both locks.
  • Bring the bike back on the last day of the rent before we close. If you wil rent the bike longer let us know as soon as possible. If you do not return the bike this day and do not tel us you wil rent the bike longer then you pay 20 euro more and 7 euro per day extra.

For English scroll down

De gemakkelijkste manier om uzelf te vervoeren in Utrecht is met de fiets, Willemstraatbike bied u huurfietsen aan. Voor fietsverhuur kunt u altijd bij ons terecht! U leent een huurfiets bij ons voor slechts € 7,00 per dag!

Hieronder ziet u op de foto onze huurfietsen. Alle huurfietsen zijn voorzien van handremmen, 3 versnellingen en inclusief 2 sloten.

Voor het huren van onze fietsen vragen wij altijd om een geldig legitimatiebewijs. Daarnaast vragen wij bij het huren van vijf fietsen of meer voor bijvoorbeeld een bedrijfsuitje om een aanbetaling van € 20,00.

- - - Reserveren - - -

Als het mogelijk is kunt u het beste van te voren de huurfiets(en) reserveren, om er zeker van te zijn dat er nog fietsen beschikbaar zijn. Dit kunt u eenvoudig doen door ons een e-mail te sturen met daarin de huur periode, het aantal fietsen, uw naam en telefoonnummer. Dit kan ook via het contactformulier op onze website. Deze vindt u hier.

Bij een reservering van vijf fietsen of meer dient u een aanbetaling te voldoen van € 20,00. Het resterende bedrag betaalt u op locatie. Als u ons per e-mail uw reservering doorgeeft zullen wij onze betaalgegevens sturen. Als uw aanbetaling binnen is, is dat uw reservering.

IMG-20161017-WA0002


Waarom kiest u voor fietsverhuur bij Willemstraatbike?

De huurfiets is een hele praktische, sportieve en vooral milieuvriendelijke manier om je mee te verplaatsen. U kunt met ons contact opnemen via de website of door langs te komen in de winkel voor een huurfiets. Via deze website kunt u leuke fietstochten in Utrecht vinden. Wanneer u kiest voor de fietsverhuur van Willemstraatbike, geven onze medewerkers u graag advies bij het uitkiezen van een interessante fietstocht in Utrecht. Voor slechts € 7,00 per dag (niet per 24 uur) kunt u bij ons terecht voor een huurfiets. Bij het huren van fietsen van Willemstraatbike kiest u zelf een datum en een tijdstip waarop u de fiets wilt ophalen!

Huurfietsen voor alle gelegenheden

Wilt u fietsen huren vanwege uw bedrijfsuitje, heeft u een uitje met uw vrienden of heeft u een dag geen beschikking over uw eigen fiets? Bij Willemstraatbike kunt u voor alle denkbare gelegenheden terecht voor fietsverhuur! Kom langs bij de vestiging, wij denken graag met u mee naar een geschikte oplossing.

Contact

Wilt u een fiets huren of heeft u verder vragen over het huren van een fiets. Twijfel dan niet langer en neem dan contact met ons op!

IMG-20161017-WA0001IMG-20161017-WA0003


The easiest way to transport yourself in Utrecht is with the bicycle, Willemstraatbike offers you rent bicycles. For bike rental, you can always contact us! You borrow a rental bike from us for only €7.00 per day!

At this page you can see the pictures of our rental bicycles. All rental bikes are equipped with hand brakes, 3-speed and includes 2 locks.

To hire our bikes we always ask for a valid ID. In addition we ask when you renting five bicycles or more a deposit of €20.00.

- - - Reservation - - -

If it is possible, it is the best to make a reservation, to be sure that there are bikes available. You can easily do this by sending us an e-mail with the rental period, the number of bicycles, your name and phone number. This can also via the contact form on our website. This can be found here.

For reservation of five bicycles or more we ask a prepayment of €20.00. The remaining amount you pay on location. If you send us by e-mail your booking we will send our payment information. The deposit is your reservation.

IMG-20161017-WA0002


Why do you choose bicycle rental at Willemstraatbike?

The rental bike is a very practical, sporty and especially environmentally friendly way to transport yourself. You can contact us through the website or by pass to come into the store for a rental bike. Through this website you can find bike tours in Utrecht. For only €7.00 per day (not per 24 hours) you can come to us for a rental bike. Rent bikes from Willemstraatbike you choose a date and a time when you want to need the bicycle!

Rental bicycles for all occasions
Would you rent bicycles because of your corporate event, do you have a getaway with your friends or do you have a day no decision about your own bike? With Willemstraatbike you can enjoy bicycle rental for all occasions! Come along to the store, we think along with you to a suitable solution.

Contact
Would you rent a bike or do you have any further questions about renting a bike. Don't hesitate any longer and please contact us!

IMG-20161017-WA0001

IMG-20161017-WA0003